Polooblačno / PREDSTAVENIE je ZRUŠENÉ !!!

od 05.06.2013,19:00 do 21:00

Radošinské naivné divadlo

Prvá správa o mojom 20. storočí (1900 – 1950 )

Autor hry a textov piesní : Stanislav Štepka
Hudba : Juraj Haško
Scéna a kostýmy : Mona Hafsahl
Réžia : Juraj Nvota

K blížiacemu sa päťdesiatemu výročiu vzniku Radošinského naivného divadla napísal Stanislav Štepka veľkú dvojdielnu javiskovú hru zo života rodnej Radošiny a zároveň nepriamo aj Slovenska v predchádzajúcom dvadsiatom storočí. V smutnosmiešnej komédii Polooblačno, ktorú autor označil ako „prvú správu o mojom dvadsiatom storočí (1900 – 1950)“ s typickým štepkovským príznačným humorom, verne a farbisto zobrazuje tragikomické osudy jednoduchých ľudí, inšpirované konkrétnymi osobami a udalosťami, ktorí na pozadí komických i tragických dobových situácií a udalostí sa boria so životom a v závere hry (na začiatku päťdesiatych rokov) snívajú veľký a naivný sen o tom, že raz bude celkom inak a lepšie. Hudbu do hry skomponoval Juraj Haško, scéna a kostýmy sú dielom Mony Hafsahl, réžiu má Juraj Nvota. V inscenácii sa okrem protagonistov súboru (Stanislav Štepka, Maruška Nedomová, Soňa Norisová, Mojmír Caban, Svätopluk Malachovský) predstavia aj štyri nové mladé herecké nádeje a divadelná kapela. Voľným pokračovaním hry Polooblačno bude pripravovaná „druhá správa o mojom dvadsiatom storočí (1950 – 2000)“, ktorú RND plánuje uviesť v roku 50. výročia vzniku RND – v roku 2013 – pod názvom Sčista-jasna.

Hrajú: Stanislav Štepka , Richard Felix alebo Martin Škoda, Vladimír Svitek, Maruška Nedomová, Jozef Adamčík, Mojmír Caban alebo Svätopluk Malachovský, Soňa Norisová alebo Katarína Ivanková, Simona Martausová, Micha Kubovčík alebo Ondrej Hraška, Andrea Marek Martvoňová alebo Michaela Szocsová, Ladislav Hubáček a Milan Šago

Zdroj: www.rnd.sk

Zakúpené lístky sú platné 

Miesto konania: MsKS, Hradná 1, Komárno / VMK, Hradná 1, Komárno
Kontakt: Tel: 035/7713550, 0905 892 579

« späť na titulku