Pofestivalová prehliadka Envirofilm 2014

od 23.06.2014,08:30 do 26.06.2014,12:00

Pozývame Vás na pofestivalovú prehliadku filmov s environmentálnou tematikou Envirofilm 2014.

Projekcia filmov  20. medzinárodného filmového festivalu ENVIROFILM 2014, ktorého vyhlasovateľom je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a hlavným organizátorom Slovenská agentúra životného prostredia v Banskej Bystrici sa uskutoční v dňoch 23. – 26.6.2014, v čase 8.30 – 12.00 hod. v priestoroch Domu Matice slovenskej v Komárne, Nám. M. R. Štefánika č.6. V prípade záujmu o premietanie kontaktujte odborného pracovníka Regionálneho osvetového strediska v Komárne do 17.6.2014.

Viac tu: http://www.ros-komarno.sk/products/pofestivalova-prehliadka-envirofilm-2014/

Miesto konania: Domu Matice slovenskej v Komárne, Nám. M. R. Štefánika 6, Komárno / Matica slovenská székháza, Komárom
Kontakt: Mgr. Daniela Chytilová, mobil: 0911 204 031, 035/ 760 3783

« späť na titulku