Podujatia Židovskej náboženskej obce v Komárne počas Komárňanských dní

od 30.04.2014,08:00 do 01.05.2014,23:59

Zidovska nabozenska obec v Komarne
Komaromi Zsido Hitkozseg

30. apríla 2014, streda, 16:00 ľudová univerzita Židovskej univerzity v
Budapešti:
Dr. András Zima: „Medzi novými hranicami.“ Modernizujúce budapeštianske
židovské skupinové stratégie v medzivojnovom období v dôsledku nových hraníc v
Karpatskej kotline

So slovenským synchronizovaným prekladom!

1. mája 2014, štvrtok 14:00-16:00 Deň otvorených dverí v budove Menház a v
malej
synagóge, Ul. Eötvösa 15.

1. mája 2014, štvrtok 16:00 Promócia knihy Dr. Andrása Paszternáka Modro-biele
všedné dni v budove Útulku. S autorom sa rozpráva Dóra Miklós.

A Komáromi Zsidó Hitközség programjai a Komáromi Napok idején

2014. április 30. szerda, 16:00 a budapesti Országos Rabbiképző- Zsidó Egyetem
Szabadegyeteme:
dr. Zima András: „Új határok között.“ A két világháború közötti budapesti
modernizáló zsidó csoportstratégiák a megváltozott Kárpát-medencei határok
függvényében.
Szlovák szinkrontolmácsolással!

2014. május 1., csütörtök 14:00-16:00 Nyitott kapuk napja a Menházban és a kis
zsinagógában, Eötvös utca 15.

2014. május 1., csütörtök 16:00 Dr. Paszternák András: Kék-fehér hétköznapok
című könyvének bemutatója a Menházban. A szerzővel Miklós Dóra beszélget.

Miesto konania: Menház – Židovské kultúrne a spoločenské centrum, Ul. Eötvösa 15, Komárno / Menház, Zsidó Kulturális és Közösségi Központ, Komárom, Eötvös utca 15
Kontakt: Kontakt: kile@menhaz.sk, www.menhaz.sk

« späť na titulku