PODIVNÉ MANŽELSTVO / KÜLÖNÖS HÁZASSÁG

od 27.11.2014,15:00 do 23:59

Miesto konania: JÓKAIHO DIVADLO V KOMÁRNE , Petőfiho ulica 1, Komárno / KOMÁROMI JÓKAI SZÍNHÁZ, Petőfi út 1, Komárom
Kontakt: Ifjúsági bérlet

« späť na titulku