PODIVNÉ MANŽELSTVO / KÜLÖNÖS HÁZASSÁG

od 14.11.2014,19:00 do 23:59

Miesto konania: JÓKAIHO DIVADLO V KOMÁRNE , Petőfiho ulica 1, Komárno / KOMÁROMI JÓKAI SZÍNHÁZ, Petőfi út 1, Komárom
Kontakt: Madách bérlet

« späť na titulku