Palatkai bál

od 29.12.2014,20:00 do 23:59

Palatkai

Miesto konania: Rév – Dom maďarskej kúltúry, Pevnostný rad 142, Komárno / RÉV - A Magyar Kultúra Háza Pevnostný Rad 142

« späť na titulku