PALATKAI BÁL

od 29.12.2015,20:00

PALATKAI BÁL

Miesto konania: RÉV - A Magyar Kultúra Háza Pevnostný rad 142., 945 01 Komárom

« späť na titulku