Otvorenie výstavy Dr. Viktora Šimeka Farby Podzoboria / Dr. Šimek Viktor Zoboralja SZínei c. kiállítás megnyitójára

od 24.02.2013,14:30 do 16:00

Občianske združenie pre umelecký a kultúrny rozvoj Podunajska PRO ARTE DANUBII úctivo Vás a vašich priateľov pozýva na otvorenie výstavy / A PRO ARTE DANUBII, a Duna Mente Múvészetéért Polgári Társulás meghívja Ônt és kedves barátait

Dr. Viktora Šimeka Farby Podzoboria v Galérii Limes, Komárno Ul. Františkánov 31.

24. februára 2013 (nedeľa) o 1430 hod.

Účinkuje: Spevácka skupina zo Štitár

Výstavu otvorí: Gyorgy Batta starší, spisovateľ , Hostitelka: PhDr.Veronika Farkas, historička umenia

Výstavu podporili: Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, Samospráva mesta Komárno

Výstava je otvorená: 23. marca 2013.

Otvorené:

utorok-piatok 13-17 hod,

po-so-ne podľa dohovoru Tel.: 00421/905/903 920 , 00421/907/719 493, 00421/907/719 493

 

Dr. Šimek Viktor Zoboralja Színei c. kiállítás megnyitójára a Limes Galéria, Komárom Ferencesek utcája 31-be

2013. február 24. (vasárnap) 1430-kor

Kôzremúkôdik: a Csitári Asszonykórus

Megnyitja: Id. Batta Gyorgy, író

Házigazda: Dr. Farkas Veronika, múvészettôrténész

A kiállítás támogatói: a Szlovák Kôztársaság Kormánybiztosi Hivatala, Komárom Város Ônkormányzata

A kiállítás megtekinthetó: 2013. március 23-ig

Nyitva:

kedd-péntek 13-17 óráig,

hé-szo-va megegyezés szerint Tel.: 00421/905/903 920, 00421/907/719 493

 www.galerialimes.sk

Miesto konania: Galérii Limes, Komárno Ul. Františkánov 31, Komárno / Limes Galéria, Komárom Ferencesek utcája 31, Komárom
Kontakt: Tel.: 035/7701143, mobil: 0907/719493 E-mail: galerialimes@gmail.com

« späť na titulku