Otvorená dielňa / Otvorenie putovnej výstavy / NYITOTT MÜHELY / Vándor kiállítás megnyitó

od 22.03.2013,16:00 do 18:00

Pozvánka / Meghívó

Miesto konania: Podunajského múzeum, Zichyho palác, Nám. generála Klapku 9, Komárno / Duna Menti Múzeum , Komárom , Zichy-palotabeli kiállítótereme

« späť na titulku