Oslava 120.výročia založenia ZŠ Ul. pohraničná

od 16.12.2013,08:00 do 23:59

Program aktivít ZŠ Ul. pohraničná, ktoré sa budú konať pri príležitosti 120. výročia založenia školy.

Súčasťou aktivít bude oslava 120.výročia školy (dňa 17.12. 2013 v Dome Matice slovenskej v Komárne) spojená s oceňovaním významných osobností ZŠ Ul. pohraničná za účasti súčasných aj bývalých pedagógov, otvorená pre verejnosť, bývalých žiakov a pre každého kto ma ku škole blízko. Rovnako bude sprístupnená pre verejnosť k prehliadke aj budova Základnej školy.

 

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Ul-pohrani%C4%8Dn%C3%A1-9-Kom%C3%A1rno/303078226376210?fref=ts

Miesto konania: ZŠ Pohraníčná 9, Komárno

« späť na titulku