Ondrejský jarmok / András – napi vásár

od 17.11.2023,08:00 do 19.11.2023,08:00

Ondrejský jarmok / András – napi vásár

Mesto Komárno srdečne pozýva predajcov a remeselníkov na
Ondrejský jarmok,
ktorý sa uskutoční v dňoch 17. – 19. novembra 2023
Prihlášku môžete poslať e-mailom (jarmok@komarno.sk),
podať poštou (Mestský úrad Komárno, Nám. gen. Klapku 1., 945 01 Komárno),
alebo odovzdať osobne
(Mestský úrad, Pevnostný rad, Dôstojnícky pavilón,
Odbor správy majetku – poschodie vpravo)
Kontaktné telefónne čísla
na predaj všeobecného tovaru: 035 2851 377
pre remeselníkov: 035 2851 262
Podrobné informácie a potrebné tlačivá nájdete na internetovej stránke:
Uzávierka prihlášok: 10. novembra 2023
Miesto konania: Komárno

« späť na titulku