OLEJ „Na zdravie“

od 25.03.2015,16:30 do 23:59

OLEJ „Na zdravie“

Miesto konania: Regionálne osvetové stredisko v Komárne , Petőfiho 2, 945 01 Komárno

« späť na titulku