Oheň som ja / "A TÚZ ÉN VAGYOK"

od 08.03.2013,18:00 do 20:00

Petőfi Sándor-emlékestje / Spomienkový večer

Miesto konania: Gymnázium Hansa Selyeho s vyuč. jazykom maďarským, Ulica biskupa Királya 5, 945 01 Komárno / Selye János Gimnázium Komárom, Király püspök utca 5, 945 01 Komárom

« späť na titulku