„Ochanné mechanizmy na zachovanie ľudskej energie, ochrana pred urieknutím a očistná meditácia“ / „Az ember energetikai védelme, az átkok negatív hatásai és tisztító meditáció“ Dráfi Emese-Anabel

od 18.02.2013,18:00 do 20:00

K L U B    Z D R A V I A / E G É S Z S É G    K L U B

PREDNÁŠKA v jazyku slovenskom – ELŐADÁS szlovák nyelven

Vstupné – belépődíj: 1,50 Euro

Miesto konania: MsKS, Hradná 1, Komárno / VMK, Hradná 1, Komárno
Kontakt: Info: 0905 960 188, 035 77 13 746

« späť na titulku