OBYVATELIA MEDENÉHO LESA / A rézerdő lakói

od 19.01.2013,11:00 do 12:30

rozprávka / mese

Miesto konania: JÓKAIHO DIVADLO V KOMÁRNE , Petőfiho ulica 1, Komárno / KOMÁROMI JÓKAI SZÍNHÁZ, Petőfiho ulica 1, Komárno
Kontakt: Predpredaj vstupeniek / jegyrendelés: + 421 (35) 3811 257, tiket@jokai.sk, Mese bérlet

« späť na titulku