Nyári napkozi táborok / Letné denné nábory

od 01.07.2024,08:00 do 05.07.2024,08:00

Nyári napkozi táborok / Letné denné nábory

Miesto konania: MsKS Béni Egressyho, Komárno / Egressy Béni VMK, Komárom

« späť na titulku