Novoročný koncert

od 03.01.2015,18:00 do 23:59

Komárňanský komorný orchester / Komáromi Kamarazenekar

Miesto konania: Dôstojnícky pavilón , Nám. gen. Klapku, Komárno / Tiszti pavilon
Kontakt: 0905 204 823, 0908 165 864

« späť na titulku