NOC PLNÁ STRACHU 3 / A RETTEGÉS ÉJSAKÁJA 3

od 30.04.2013,20:30

Vstupné / Belépö 2 €

www.klubextremnychsportov.sk

https://www.facebook.com/pages/Extr%C3%A9m-Sportok-Klubja-R%C3%A9v-Kom%C3%A1rom/217372758286713?fref=ts

 

Miesto konania: Hangár za budovou mestskej polície, Komárno / A városi rendőrség mögötti hangárban, Rév Komárom
Kontakt: info@klubextremnychsportov.sk

« späť na titulku