NIe len dvadsaťročným patrí svet

od 28.10.2013,14:00 do 23:59

Mestský úrad v Komárne a Mestský klub dôchodcov srdečne pozývajú na veselé

popoludnie, ktoré sa uskutoční v rámci Mesiaca úcty k starším.

Miesto konania: Mestké kultúrne stredisko, MsKS, Hradná 1, Komárno

« späť na titulku