Nemôžeme žiť bez slova hudby / NEM ÉLHETÜNK MUZSIKASZÓ NÉLKÜL

od 15.02.2014,17:00 do 08:00

farsangi Gaudium 2014

Miesto konania: Dôstojnícky pavilón , Nám. generála Klapku, Komárno / Tiszti pavilón , Komárno

« späť na titulku