Nedeľné hudobné popoludnie / Vasárnapi zenés délután

od 21.07.2013,18:00 do 20:00

Miesto konania: Klapkovo námestie, Komárno / Komárom , Klapka tér

« späť na titulku