NEDEĽNÉ HUDOBNÉ POPOLUDNIE so skupinou Liberate

od 28.07.2013,18:00 do 19:00

Členovia skupiny sú žiakmi ZUŠ  a stredných škôl / GJŠ v Komárne , SPŠ v Komárne/.

Koncert sa uskutoční v rámci série podujatí s názvom Nedeľné hudobné popoludnie, ktoré organizuje primátor mesta Komárno, ako iniciátor série podujatí.

Info: www.komarno.sk

Miesto konania: Nám. generála Klapku, Komárno

« späť na titulku