Naučme sa …

od 21.05.2013,09:30 do 13:00

metodicko – inštruktážny seminár pre učiteľky MŠ a I. stupňa ZŠ k vzdelávaciemu programu pre deti

Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje 21. 05. 2013, 9.30 – 13.00 v priestoroch konferenčnej sály Zichyho paláca, Podunajské múzeum, Komárno metodicko-inštruktážny seminár pre učiteľky MŠ a I. stupňa ZŠ k ucelenému vzdelávaciemu programu pre deti od 4 do 8 rokov „Naučme sa spolu vychádzať.“ Na seminári sa učiteľky zoznámia s prvými dvoma zo štyroch publikácií tohto programu a ich metodikou. Seminár povedie lektorka Andrea Poloková.

  1. Naučme sa spolu rozprávať a nájsť riešenie
  2. Naučme sa podeliť sa a vystriedať sa
  3. Naučme sa akceptovať a ctiť si každého človeka
  4. Naučme sa byť čestní a hovoriť pravdu

 

Prosíme, aby si účastníci so sebou priniesli USB kľúč. Každá účastníčka obdrží komplet 4 farebných publikácií na USB spolu s kompletnou metodiku k nim. Seminár je bezplatný.

Nakoľko máme len obmedzený počet miest, žiadame Vás o potvrdenie účasti do 14.05.2013 na kontakty – chytilova.osveta@gmail.com, 0911 204 031.

Viac tu: http://www.ros-komarno.sk/products/naucme-sa-/

Miesto konania: Podunajského múzeum, Zichyho palác, Nám. generála Klapku 9, Komárno
Kontakt: Ing. Daniela Chytilová, chytilova.osveta@gmail.com

« späť na titulku