Naučme sa II.

od 19.06.2014,09:00 do 23:59

Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje 19. júna 2014 o 9:00 hod. metodicko-inštruktážny seminár Naučme sa II., ktorý sa uskutoční v priestoroch Základnej školy, Ul. Pohraničná 9, Komárno.

Cieľom stretnutia je pokračovanie seminára k ucelenému programu pre deti „Naučme sa spolu vychádzať“, kde sa budeme metodicky venovať druhým dvom zo štyroch publikácií programu pre škôlkarov a školákov do 8 rokov

● Naučme sa spolu rozprávať a nájsť riešenie

● Naučme sa podeliť a vystriedať sa

● Naučme sa akceptovať a ctiť si každého človeka

● Naučme sa byť čestní a hovoriť pravdu

Prosíme, aby si účastníci so sebou priniesli USB kľúč, pretože budú mať možnosť preniesť si na USB kľúč prezentované publikácie a kompletnú metodiku k nim.

Predpokladané ukončenie stretnutia je o 12.00.

Nakoľko máme len obmedzený počet miest, žiadame Vás o potvrdenie účasti do 16.06.2014 na kontakty – chytilova.osveta@gmail.com, 0911 204 031.

Viac tu: http://www.ros-komarno.sk/products/naucme-sa-ii-/

Miesto konania: Základnáj škola, Ul. Pohraničná 9, Komárno
Kontakt: chytilova.osveta@gmail.com, 0911 204 031

« späť na titulku