Naivné sny ? / Naiv álmok ?

od 05.06.2014,18:30 do 23:59

Program

taz-ges-2012-10-02-006

josette The Jews of Koma-rno Visegrad Insight (1)

Miesto konania: Podunajské múzeum v Komárne, fotogaléria múzea v Zichyho paláci, Nám. gen. Klapku 9, Komárno / Duna Menti Múzeum, Zichy palotabeli kiállítóterem, Klapka György tér 9, Komárom

« späť na titulku