Na kus reči o umení “IZMY ZNÁME A NEZNÁME” / Néhány szó a művészetről "Az ismert és ismeretlen izmusok"

od 14.03.2013,19:00 do 21:00

Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje stretnutie priateľov výtvarného umenia spojené s prednáškou Ph.Dr. Evy Dénesovej

IMPRESIONIZMUS – POINTILIZMUS – REALIZMUS

VSTUP VOĽNÝ

Miesto konania: CELLA LUX, Jókaiho ul. 32, Komárno
Kontakt: Jana Mačicová, Telefón: 035/7603783, 0907218172, osveta.vff@gmail.com

« späť na titulku