Múzeum svätých

od 03.11.2013,08:00 do 23:59

https://www.facebook.com/pages/Fara-Kom%C3%A1rno/193627587352111?ref=ts&fref=ts

Miesto konania: kostol sv. Ondreja , Palatínova ul. , Komárno
Kontakt: 035/773 00 36

« späť na titulku