Mosty / HIDAK

od 30.08.2015,10:00

Európsky deň židovskej kultúry 2015
ŽNO v Komárne usporiada v tomto roku v nedeľu 30. augusta pri príležitosti Európskeho dňa židovskej kultúry celodenný program v Židovskom kultúrnom a komunitnom stredisku v Menháze (Eötvösa 15, 94501 Komárno, www.menhaz.sk). Vstupné zdarma, očakávame záujemcov. Všetky programy budú dvojjazyčné, slovenské a maďarské (zabezpečíme simultánne tlmočenie).
11:00 – Regionálne stretnutie židovských náboženských obcí a komunít – debata okolo okrúhleho stola v synagóge – náš hosť: rabín István Darvas

12:00 – Izraelské možnosti – cestovanie, štúdium, dobrovoľníctvo, alija – informácie od predstaviteľa Sochnutu

14:00 – Židovské sviatky a zvyky – prednáška Viery Kamenickej, pracovníčky Slovenského národného múzeua – Múzea židovskej kultúry

14:45 – Obrázky zo židovskej kultúry. Z môjho života – predstavenie knihy komárňanského hlavného rabína Ármina Schnitzera
Knihu, ktorá po prvýkrát vychádza v slovenskom a maďarskom jazyku, predstavia: Mgr. Katarína Potoková (preklad z nemčiny do slovenčiny), dr. Gábor Schweitzer (vedec, ktorý sa touto témou zaoberá, autor úvodného slova), dr. Mihály Riszovannij (preklad z nemčiny do maďarčiny)
15:45 – Odovzdávanie cien Kehila a Kehila Chaver
16:00 – Spevokol už znie – melódie pred Vysokými sviatkami – koncert mužského speváckeho zboru zo synagógy v Ulici Dohány
Slávnostný príhovor dr. Róberta Frölicha, hlavného rabína Maďarska

Zsidó Kultúra Európai Napja 2015
A Komáromi Zsidó Hitközség idén augusztus 30-án, vasárnap rendezi meg egész napos programját a Zsidó Kultúra Európai Napja alkalmából a Menház Zsidó Kulturális és Közösségi Központban (Komárom, Eötvös utca 15., Szlovákia, www.menhaz.sk). A részvétel ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várunk. Valamennyi program kétnyelvű, szinkrontolmácsolást biztosítunk.
11:00- Zsidó hitközségek és közösségek regionális találkozója – kerekasztal beszélgetés a zsinagógában- vendégünk Darvas István rabbi
12:00- Izraeli lehetőségek- utazás, tanulás, önkéntesség, alija- a Szochnut képviselőinek tájékoztatója
14:00- Zsidó ünnepek és szokások- Viera Kamenická, Szlovák Nemzeti Múzeum- Zsidó Kultúra Múzeuma munkatársának előadása
14:45- Zsidó kultúrképek, az életemből- Schnitzer Ármin komáromi főrabbi könyvének bemutatója
A szlovák és magyar nyelven most először megjelenő könyvet bemutatják: Katarína Potoková (a szlovák változat fordítója), dr. Schweitzer Gábor (a téma kutatója, az előszó szerzője), dr. Riszovannij Mihály (a magyar változat fordítója)
15:45- A Kehila és a Kehila haver díjak átadása
16:00- Szól a kórus már- dallamok a Nagyünnepek előtt- a Dohány utcai zsinagóga férfikarának koncertje a zsinagógában
Köszöntőt mond dr. Frölich Róbert országos főrabbi

 

 

 

 

Miesto konania: Menház (Eötvösa 15, 94501 Komárno / Menház Zsidó Kulturális és Közösségi Központban (Komárom, Eötvös utca 15., Szlovákia)

« späť na titulku