MOJIM NÁRODOM – Príbehy z veľkej vojny / NÉPEIMHEZ - TÖRTÉNETEK A NAGY HÁBORÚBOL

od 10.07.2015,09:00 do 27.08.2015,17:00

MOJIM NÁRODOM – Príbehy z veľkej vojny

Miesto konania: Podunajské múzeum v Komárne, Výstavná sieň, Palatínová 13, komárno / Duna Menti Múzeum, Kultúrpalota kiállítoterem, Nándor utca 18, Komárno

« späť na titulku