Mladý moderátor

od 24.09.2015,08:00

Mladý moderátor

Regionálne osvetové stredisko v spolupráci s Centrom voľného času v Komárne pripravuje pod vedením Mgr. Marcela Hanáčka dňa 24.septembra 2015 o 8.00 hod. obľúbený workshop pre mladých moderátorov a hlásateľov – amatérov Mladý moderátor.

Prihlášky prosím zasielajte do 18. 09. 2015 na adresu:
Regionálne osvetové stredisko
Petofiho2, P.O.BOX 159,945 01 Komárno
e-mail: osveta.komarno@gmail.com
Info: 0911 204 031,0918 940 648,0918 940 649

Viac tu: http://www.ros-komarno.sk/products/mlady-moderator-2015/

Miesto konania: Centrum voľného času, Komárno

« späť na titulku