Mládež spieva

od 06.05.2014,10:00 do 23:59

Miesto konania: Dôstojnícky pavilón , Nám. gen. Klapku, Komárno

« späť na titulku