Mládež spieva 44. ročník / Krajské kolo postupovej súťaže a prehliadky detských speváckych zborov / Ifjuság énekel

od 10.05.2013,10:00 do 16:00

Mládež spieva je najstaršou a v posledných rokoch jedinou súťažou v oblasti zborového spevu detí a mládeže. Jej účastníci – deti a mládež jednotlivých typov škôl, a to základných, základných umeleckých a stredných – sa svojím spevom učia vnímať krásu hudby, pestujú a uchovávajú si spevnosť ako jeden z výrazných atribútov kultúry osobnosti mladého moderného človeka. Vytváranie návyku spievať, mať záľubu a porozumenie pre kultivovaný spev má osobitný význam v dnešnej dobe. Účinkovanie v speváckom zbore preto vedie nielen ku kontinuite v speváckych prejavoch v celom životnom procese (v zboroch detských, mládežníckych, dospelých, cirkevných a pod.), ale tiež vytvára predpoklady pre rozšírenie poslucháčskej bázy tzv. vážnej hudby a v konečnom dôsledku pre orientáciu na vyššie kultúrne a duchovné hodnoty.

            Možnosť súťažiť vytvára v mladých ľuďoch nielen pocit spolupatričnosti so svojimi generačnými druhmi rovnakých záujmov, ale ich výrazne aktivizuje a motivuje v ich snahe zdokonaľovať sa, prekonávať prekážky a klásť si náročnejšie ciele. Komárňanský okres je výnimočný svojou tradíciou v uchovávaní kontinuity činnosti jednotlivých (detských, mládežníckych ale aj dospelých) speváckych zborov. Krajská prehliadka sa za posledných pár rokov koná práve na základe týchto skutočností v našom meste. Dovoľujeme si Vás preto srdečne pozvať na krajské kolo postupovej súťaže najlepších detských speváckych zborov z celého Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorú organizuje Regionálne osvetové stredisko v Komárne dňa 10. mája v Dôstojníckom pavilóne.

Miesto konania: Dôstojnícky pavilón , Komárno / Tiszti pavilón díszterme, Komárno
Kontakt: ROS Komárno, Petőfiho 2, Komárno, SK. 0911 204 031,

« späť na titulku