Mladež spieva 44. ročník / Ifjuság énekel

od 15.04.2013,10:00 do 16:00

Okresné kolo postupovej súťaže a prehliadky detských speváckych zborov

Miesto konania: MsKS, Hradná 1, Komárno / VMK, Hradná 1, Komárno
Kontakt: ROS Komárno, Petőfiho 2, Komárno, SK. 0911 204 031,

« späť na titulku