Milan Veliký MAĽOVANÉ SVETLOM / Milan Veliký FÉNNYEL FESTVE

od 22.06.2013,10:00 do 12.09.2013,08:00

Fotovýstava / Fotókiállítás

Slávnostné otvorenie / Ünnepéjes megnyitó

22.6.2013  o 10:00 hod.

Miesto konania: Fotogaléria v Zichyho paláci, Námestie gen. Klapku č. 9, Komárno / Múzeum Zichy-palotabelli Fotogalériája, Klapka György tér 9, Komárom

« späť na titulku