Mestské misie – Városmisszió

od 11.10.2015,16:00 do 18.10.2015,20:00

Mestské misie – Városmisszió

Od pondelka do piatku  bude na niekoľkých miestach v meste prebiehať evanjelizácia. V pondelok, stredu a piatok doobeda od 9 do 12 hodiny, v utorok a štvrtok od 13 do 16 hodiny. Aj pri misijných stanoch očakávame ľudí dobrej vôle, s ich otázkami, problémami, a aby sme mohli rôznym spôsobom pre nich sprostredkovať presvedčivú silu viery! Počas tohto programu je v Kaplnke sv. Anny tichá poklona pred Eucharistiou.

Počas misií bude možnosť pristúpiť k svätej spovedi hodinu pred sv. omšami a sviatosť pokánia sa vysluhuje aj počas svätých omší.

Hétfőtől péntekig a város központjában néhány helyen utcai evangelizáció lesz. Hétfőn, szerdán és pénteken 9 és 12 óra között, kedden és csütörtökön 13 és 6 óra között. Missziós sátrakban is várunk minden jóakaratú embert, hogy kérdéseikre, problémáikra választ kapjanak, s hogy több formában is közvetíthessük a hit meggyőző erejét! Ezalatt a Szent Anna­kápolnában csendes szentségimádás lesz!

A misszió alatt a szentmisék előtt egy órával és a szentmisék alatt is gyónási lehetőség lesz!

Elérhetőség – Kontakt:

Római Katolikus Plébánia

Nádor utca 11.

Pf. 44.

945 05 Komárno 5

 

Rímskokatolícky farský úrad

Palatínova 11

P.O.Box 44

945 05 Komárno 5

 

Tel.: +421 35 7730 036

Web:
www.komarno.fara.sk
www.revkomaromiplebania.hu

E-mail: dekanat.komarno@abu.sk

 

Miesto konania: Komárno

« späť na titulku