Meridianové dráhy

od 26.02.2015,16:30 do 23:59

Meridianové dráhy

Miesto konania: Regionálne osvetové stredisko v Komárne , Petőfiho 2, 945 01 Komárno

« späť na titulku