Mephisto / Mephisto

od 03.12.2012,17:30

Miesto konania: Jókaiho divadlo v Komárne, Petőfiho ul. 1, Komárno / Komáromi Jókai Színház, Petőfiho ul. 1, Komárno
Kontakt: Informacie: www.jokai.sk, mobil: +421 (35) 7908 150

« späť na titulku