MBK Rieker COM-therm Komárno-MBK Handlová

od 24.01.2015,18:00 do 20:00

Miesto konania: ŠH Komárno, Športová 1, Komárno

« späť na titulku