Márna lásky snaha / Lóvátett lovagok

od 07.12.2012,19:00

GIMISZ – Predstavenie študentského divadla Gymnázia Hansa Selyeho v jazyku maďarskom

Miesto konania: MsKS, Hradná 1, Komárno / VMK, Hradná 1, Komárno
Kontakt: Tel: 035/7713 550, 0905/892579

« späť na titulku