Majster a učiteľ / Mester és tanítvány

od 28.04.2016,18:00

Majster a učiteľ / Mester és tanítvány

Miesto konania: Galéria Limes, Františkánov 31, Komárno / Limes Galéria, Ferences barátok utcája 31 , Komárno

« späť na titulku