MAĎARSKÝ ZOMBIE / MAGYAR ZOMBI

od 09.05.2013,15:00 do 17:00

Miesto konania: JÓKAIHO DIVADLO V KOMÁRNE , Petőfiho ulica 1, Komárno / KOMÁROMI JÓKAI SZÍNHÁZ, Petőfi út 1, Komárom
Kontakt: Predpredaj vstupeniek / jegyrendelés: + 421 (35) 3811 257, tiket@jokai.sk, Ifijusági bérlet

« späť na titulku