Maďarské časy / Magyar idők felvidéken

od 25.02.2015,18:00 do 23:59

Maďarské časy

Miesto konania: Rév – Dom maďarskej kúltúry, Pevnostný rad 142, Komárno / RÉV - A Magyar Kultúra Háza Pevnostný Rad 142

« späť na titulku