Ľudskosť / Emberség

od 23.06.2015,17:00

Ľudskosť

Miesto konania: Fotogaléria Zichyho paláci, Nám. gen. Klapku 9, Komárno / Duna menti Múzeum, Zichy palotabeli Fotogaléria, Klapka Gyorgy tér 9

« späť na titulku