LÖKÖS ZOLTÁN 40/60 a žiaci / és a tanítványok

od 16.02.2016,17:00

LÖKÖS ZOLTÁN 40/60 a žiaci / és a tanítványok

Miesto konania: Fotogaléria múzea v Zichyho paláci, nám. gen. Klapku 9, Komárno

« späť na titulku