LIEČEBNÉ HLADOVANIE

od 06.12.2016,17:00

LIEČEBNÉ HLADOVANIE

Miesto konania: Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne , hlavná budova knižnice, Eötvösa 35

« späť na titulku