Lehárovo leto / Lehár Nyár

od 03.08.2014,19:00 do 23:59

Miesto konania: Klapkovo nám., Komárno / Klapka tér, Komárom

« späť na titulku