Lehárovo Leto – Nedeľné hudobné popoludnie / Lehár Nyár - Vasárnapi zenés délután

od 11.08.2013,08:00 do 29.09.2013,08:00

Vystúpenia

4. 8.2013 
Boráros Imre so svojim hudobným sprievodom Hanzsér Árpádom vystúpia s programom “ Valohogy mindig volt“ na Klapkovom námestí v Komárne

11.8.2013, od 19:00 hod.
Rudolf Čerňanský – Čeku

1.9.2013
Memória / hudobná skupina

15.9.2013
Dychová hudba

29.9.2013
Egressy / hudobná skupina   a Katica mažoretky
Organizátorompodujatí  je Občianske združenie Franza Lehára

www – stránka: www.fr-lehar.sk

 

« späť na titulku