Lehárovo Leto / Lehár Nyár 2015

od 30.08.2015,19:00

Lehárovo Leto

https://www.facebook.com/leharferencpolgari.tarsulas.1?fref=ts

Miesto konania: Klapkové námestie v Komárne / Komáromi Klapka tér

« späť na titulku