Lehárovo leto 22022 / Lehár nyár 2022

od 03.07.2022,18:30

Lehárovo leto 22022 / Lehár nyár 2022

Miesto konania: Dôstojnícky pavilón / Tiszti pavilon Komárno / nádvorie / udvar, Komárno

« späť na titulku