Lehárovo leto 2015 / Lehár nyár 2015

od 05.07.2015,19:00 do 23:59

http://www.fr-lehar.sk/index.php

Miesto konania: Klapkové námestie v Komárne / Komáromi Klapka tér

« späť na titulku